Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo XXI wieku jest społeczeństwem informacyjnym. Informacja jest w nim cennym towarem, który kupuje się i sprzedaje w zależności od potrzeb.

W społeczeństwie informacyjnym, nazywanym także społeczeństwem sieciowym, niezwykle ważne są systemy komunikacji i informacji. W XXI wieku dominuje sektor usług i technologii informatycznych. Rozwijają się także urządzenia i technologie niezbędne do przekazywania informacji.

31 Aug 2020